Zespół Szkół nr 19

we Wrocławiu
 
Menu
Dla gimnazjalistów
Kalendarz szkolny
Rok szkolny 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Korowód Nadziei

Szkolna liga lekkoatletyczna

Zajęcia integracyjne w LO XI

Wrocławski program wspierania uzdolnionych PROMEVERE TALENTA

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia 

XX Dolnośląski Festiwal Nauki 2017

Zawody w boule

Wymagający nauczyciel to lubiany nauczyciel

Nagroda prezydenta Wrocławia

Szkolne otrzęsiny

Przygotowanie do Święta Patrona Szkoły

Święto Patrona

Mistrzostwa Szkoły w Szachach

Wycieczka do huty szkła

Bieg wild run

 Radosna Parada Niepodległości

Konkurs angielski

Mistrzostwa Wrocławia Gimnazjum i Liceum w Szachach

Kampania edukacyjna HIV/AIDS

Obchody Święta Niepodległości 

Charytatywny Bieg Mikołajkowy dla Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

XX Konkurs Plastyczny

Licealiada w siatkówce

Pokaz mundurów 

Uroczystość upamiętniająca ofiary stanu wojennego

Made in Wroclaw 

V Mikołajkowy Turniej w Bule

Kiermasz Wigilijny  

Athletic Sport Winter Cup 2017

 Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Lekkiej Atletyce

Polonez dla Fredry

Zawody w tenisie stołowym 

Onkologika

Nasi uczniowie na UW

Targi edukacyjne

Destination Imagination

Destination Imagination cd

Destination Imagination cd1

Destination Imagination cd2

Ośmiu Wspaniałych

Bieg

Dzień Zdrowia Kobiety

Dni OtwartE Uniwersytetu Medycznego

Biegi przełajowe

Biegi przełajowe2 

Dni poezji śpiewanej

Zajęcia biblioterapeutyczne

VII Wojewódzki Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim

78 rocznica zbrodni katyńskiej

Test coopera

Orzeł Biały

Wiosenny Turniej Szachowy dla Gimnazjalistów

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów

Orzeł Biały Nasza Duma

Goście z Włoch

Wiadomości EdB

XIV Wrocławskiej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy

XIV Wrocławskiej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy

Zapraszamy uczniów Państwa szkoły do udziału w XIV Wrocławskiej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy, która odbędzie się 22 października 2016 r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr I we Wrocławiu.
W załączniku przesyłamy regulamin Wrocławskiej Olimpiady Pierwszej Pomocy wraz z formularzem uczestnictwa. Społeczności szkolne zainteresowane udziałem
w tegorocznej edycji WOPP prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 12 X 2016r.

Chętnych serdecznie zapraszam

Grzegorz Bieganowski

 

opis dokumentutypdata

Regulamin WOPP2016

doc28-09-2016[ Pobierz ]
101 kB

REGULAMIN
XIII WROCŁAWSKIEJ OLIMPIADY PIERWSZEJ POMOCY
dla szkół ponadgimnazjalnych
Wrocław, 11 listopada 2015r.
Postanowienia ogólne
1. Olimpiada organizowana jest pod patronatem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
2. Organizatorami Olimpiady są: Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu, Stowarzyszenie Nauczycieli INWIT, Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Wrocław
3. Olimpiada ma charakter miejski.
4. Olimpiada jest formą rywalizacji zespołów w praktycznych umiejętnościach udzielania pierwszej pomocy i w zakresie wiedzy teoretycznej.
5. Celem Olimpiady jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
I. Warunki uczestnictwa we Wrocławskiej Olimpiadzie Pierwszej Pomocy
1. W etapie międzyszkolnym Olimpiady uczestniczą 2 - osobowe zespoły działań praktycznych na miejscu zdarzenia (po jednym zespole ze szkoły) oraz 3-osobowe grupy wspierające (po jednej ze szkoły) wraz z opiekunem - nauczycielem.
2. Uczestnicy Olimpiady powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub zespołowo od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Od uczestników wymaga się posiadania:
a. dokumentów tożsamości – legitymacji szkolnej
b. zgody rodziców uczniów, biorących udział w Konkursie wraz z informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Konkursie.
c. pisemnej zgody rodziców na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych ucznia do celów promocji XIII Wrocławskiej Olimpiady Pierwszej Pomocy
d. ubioru dostosowanego do warunków Olimpiady (część praktyczna odbywa się także na terenie otwartym - boisko szkolne).
e. dodatkowego wyposażenia wynikającego programu Olimpiady (rękawiczki lateksowe - 2 szt. dla każdego zawodnika).
II. Punktacja
1. Pierwsze miejsce zajmuje zespół, który uzyska największą liczbę punktów na stacjach symulacji wypadkowych i jednej stacji sprawdzającej wiedzę teoretyczną.
2. Sposób punktacji w ramach symulacji wypadkowej przedstawiony jest przy jej omówieniu.
III. Konkurencje
1. Część teoretyczna – turniej wiedzy i umiejętności
2. Stacje zadań praktycznych (przygotowane przez wolontariuszy).

 • Zespół zajmuje stanowisko na stacji oczekiwania i czeka na zaproszenie na stację symulacji akcji udzielenia pierwszej pomocy lub testu. W tym czasie nie może podglądać tego, co robią inne zespoły.
 •  Każdy zespół wybiera swojego kapitana.
 • Opiekun wraz z grupą wsparcia dla zespołu reprezentującego szkołę mają prawo oglądania działań zespołu, każda podpowiedź słowna, lub inna kończy się dyskwalifikacją drużyny.
 • Członkowie grupy wsparcia mogą otrzymać podczas Olimpiady także oddzielne zadania
 • Na każdej stacji tylko kapitan ma prawo rozmawiać z sędziami.
 •  Zespoły oczekujące na przystąpienie do działań w Olimpiadzie oraz te , które wcześniej ukończyły działania pozostają w miejscu wyznaczonym przez organizatorów pod opieka nauczycieli.

IV. Wolontariat:
1. Wolontariusze pracują przy organizacji Olimpiady
2. Praca wolontariuszy obejmuje:

 •  prace inscenizacyjne
 • prace porządkowe
 • działania pozoracyjne
 • działania organizacyjne

3. Wolontariusze służą pomocą uczestnikom Olimpiady
V. Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy Olimpiady nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych podczas trwania konkurencji.
2. Za dyscyplinę zespołu i grupy wsparcia oraz szkody wyrządzone przez członka zespołu odpowiada jego opiekun.
3. Organizatorzy nie zapewniają posiłku uczestnikom.
4. Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz postanowienia organizatora, a także sędziów poszczególnych konkurencji.
5. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, sędzia główny ma prawo zdyskwalifikować zespół.
6. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora.

opis dokumentutypdata

Zgoda pełnoletniego wolontariusza

docx13-11-2015[ Pobierz ]
13 kB

Zgoda opiekunów prawnych wolontariusza

docx13-11-2015[ Pobierz ]
13 kB
Harmonogram Olipiady 2015

HARMONOGRAM

                                          PRACY  SĘDZIÓW I WOLONTARIUSZY

 

 

13 listopada 2015r., godz. 14:30 – 17:30

14:30 Ustawianie scenografii przez wolontariuszy – przygotowanie sal lekcyjnych  odpowiednio do  

           zaplanowanych scenek

16:00 Próba pozoracji przez wybranych wolontariuszy – próba zachowania pozorantów podczas 

          odgrywania scenek

 

14 listopada 2015r., godz. 9:05 – 14:30

08:00  Przygotowanie sali gimnastycznej i sekretariatu (organizatorzy WOPP):

 • Spotkanie w sali sekretariatu WOPP (sala 4M)
 • SĘDZIOWIE: odebranie kluczy do sal, scenariuszy oraz kart oceny
 • WOLONTARUSZE: rozstawienie krzeseł; podłączenie nagłośnienia; ustawienie stołu prezydialnego oraz stolików do Turnieju wiedzy i umiejętności

08:10 Odprawa dla sędziów

 • podział czynności i sprawdzenie dokumentacji (kart odpowiedzi)
 • sprawdzenie i uzupełnienie materiałów opatrunkowych i pozoracyjnych (na 15 zadań)

08:20 Odprawa dla pozorantów i sędziów (sala 4K):

 • omówienie scenek
 • charakteryzacja pozorantów
 • sprawdzenie scenografii

08:20 Odprawa dla wolontariuszy obsługujących (sala 4M):

 • podział czynności
 • zapoznanie z kierunkiem rozprowadzania
 • sprawdzenie dokumentacji sekretariatu

 

09:45  Konkurs działań praktycznychZespoły będą podzielone na dwie grupy  

09:45 Turniej wiedzy i umiejętnościGrupy Wsparcia losują kolejność

 

13:30 WOLONTARIUSZE – porządkowanie sal:

 • złożenie materiałów opatrunkowych oraz drobnych pozoracyjnych do pudeł i wyniesienie ich do sali 4K lub w inne wskazane miejsca
 • rozstawienie stołów i krzeseł

13:30  SĘDZIOWIE:

 • oddanie kluczy do sal wskazanemu wolontariuszowi i złożenie materiałów sędziowskich do sali 4K
 • omówienie działań przez sędziów w sali gimnastycznej

 

14.00  Rozdanie nagród dla uczestników XII WOPP

 

Miejsce: Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Poniatowskiegowe Wrocławiu

UWAGA! Organizatorzy nie zapewniają posiłku uczestnikom.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )