Zespół Szkół nr 19

we Wrocławiu
 
Menu
Dla gimnazjalistów
Kalendarz szkolny
Warsztaty i spotkania zaplanowane na rok szkolny 2017/18

 

Wykaz i harmonogram planowanych warsztatów i spotkań profilaktycznych:         

 

    • klasy I

 

 - zajęcia integracyjne  – do 15 września ;

 

- spotkanie edukacyjno-profilaktyczne na temat przeciwdziałania uzależnieniom od środków zmieniających świadomość – I semestr;

 

- spotkanie ze strażnikiem miejskim na temat odpowiedzialności prawnej i karnej uczniów – I semestr;

 

- zajęcia na temat przeciwdziałania agresji i  różnym formom  przemocy (w tym cyberprzemocy) – II semestr

 

- zajęcia edukacyjno-profilaktyczne na temat profilaktyki raka jadra – II semestr

 

    • klasy II

 

- zajęcia profilaktyczne na temat przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość – I semestr

 

- zajęcia na temat bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych  - II semestr

 

- zajęcia edukacyjno-profilaktyczne promujące zdrowy styl życia – I semestr

 

- zajęcia na temat przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i tolerancji wobec osób o odmiennych wartościach kulturowych i  

 

  światopoglądowych  - II semestr

 

    • klasy III

 

            - zajęcia  informacyjno-warsztatowe „Zanim wybierzesz” w MOWAZ – październik/listopad

 

            - spotkanie na temat możliwych ścieżek kariery po ukończeniu szkoły – I semestr;

 

            - Szkolne Targi Edukacyjne – luty 2018

 

           - zajęcia profilaktyczne na temat bezpieczeństwa w mediach społecznościowych – II semestr

 

 

  

Dla chętnych :

- WOLONTARIAT

- KÓŁKO PSYCHOLOGICZNE

 

 

 

E. H., K.W.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )