Zespół Szkół nr 19

we Wrocławiu
 
Menu
Dla gimnazjalistów
Kalendarz szkolny

 

Organizacja nauki w LO nr XI

 

Od roku szkolnego 2009/2010 wszystkie klasy LO są ogólne i realizują taki sam plan nauczania. Wszystkie klasy I uczą się z tych samych podręczników przedmiotów na poziomie podstawowym. Oprócz tego każdy uczeń musi wybrać blok przedmiotów rozszerzonych, który jest obowiązkowy, a w ramach którego zajęcia realizowane są w grupach międzyoddziałowych.

 

I. PODZIAŁ NA KLASY:

 1. Dla wszystkich klas I tworzona jest jedna lista rekrutacyjna, bez podziału na klasy.

 2. W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego uczniowie klas I piszą test kompetencyjny z języka angielskiego, na podstawie którego zostają podzieleni na klasy. O przeniesieniu ucznia do innej klasy lub grupy decydują wyłącznie nauczyciele języka angielskiego.

 

II. JĘZYKI OBCE:

 1. Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

 2. Język angielski jest kontynuacją, język niemiecki natomiast nauczany jest od podstaw.

 3. Może być też utworzona grupa kontynuująca naukę języka niemieckiego, jeżeli po zakończeniu rekrutacji zbierze się grupa minimum 15 uczniów, deklarujących chęć kontynuowania nauki tego języka.

 4. Pierwszy język nauczany jest przez 3 lata w wymiarze: 3, 3 i 5 godzin tyg. w każdym roku nauki; drugi język: 3 i 2 godz. tyg. tylko w I i II klasie. W klasie III jest już tylko język zdawany na maturze jako przedmiot obowiązkowy.

 5. W klasie III nauka języka obcego może się odbywać w formie zajęć międzyoddziałowych.

 

III. BLOK PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH:

 1. Uczeń przyjęty do LO nr XI deklaruje na piśmie wybór jednego z następujących bloków przedmiotów rozszerzonych:

 • Matematyczny (matematyka + fizyka lub chemia)

 • Przyrodniczy (biologia + chemia lub fizyka)

 • Humanistyczny (historia + język polski lub WoS)

 • Geograficzno-ekonomiczny (geografia + WoS)

 1. Wybór bloku jest obligatoryjny, a oceny z niego mają wpływ na promocję ucznia.

 2. Zajęcia w ramach bloków odbywają się w grupach międzyoddziałowych, liczących ok. 20 osób (nie mniej jednak niż 12)

 3. Pierwszy przedmiot z bloku realizowany jest w wymiarze: 1, 2 i 4 godziny tyg. odp. w kl.I, II i III, drugi przedmiot w wymiarze 3 godz. tyg. w klasie III.

 4. Jeżeli tworzone są więcej niż jedna grupa zajęć międzyoddziałowych, o przydziale do grupy decydują nauczyciele przedmiotu. Mają oni prawo podzielić uczniów według możliwości realizowania przez nich bardziej lub mniej zaawansowanego programu nauczania.

 5. Ewentualna zmiana wybranego bloku jest możliwa tylko na zasadach określonych w Statucie ZS nr 19.

   

  Uwaga.

  Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 organizacja nauki ulegnie zmianie (wynikającej z reformy oświaty)

   

   

Plan nauczania I klas ogólnych rocznik 2011

 

Przedmiot Kl.I 2011/12  KL.II 2012/13 Kl.III 2013/14 Razem godzin
j.polski 4 5 5 14
J.angielski 3 4 5 12
j.niemiecki 3 2 - 5
historia 2 2 1 5
WoS 1 1 - 2
WoK - 1 - 1
matematyka 3 5 5 13
fizyka 1 1 1 3
chemia 2 2 - 4
biologia 2 2 - 4
geografia 1 1 1 3
przedsięb. 2 - - 2
tech. inf. 1 1 - 2
WF 3 3 3 9
PO 1 1  - 2
godz. wych. 1 1 1 3
I przed. roz. 1 2 4 7
II przed.roz. - - 3 3
religia(nieobowiąz.) 2 2 2 6
WdŻ (nieobowiąz.) 0,37 0,37 0,37  
Razem godz. tyg. 33,37 36,37 31,37  

 

Plan nauczania dla klas II  rocznik 2010

 

Przedmiot Kl.I 2010/11  KL.II 2011/12 Kl.III 2012/13 Razem godzin
j.polski 4 4 6 14
J.angielski 3 4 5 12
j.niemiecki 3 2 - 5
historia 2 2 1 5
WoS 1 1 - 2
WoK 1 1   2
matematyka 3 5 5 13
fizyka 1 1 1 3
chemia 2 2 - 4
biologia 2 2 - 4
geografia 1 1 1 3
przedsięb.   2 - 2
tech. inf. 1 1 - 2
WF 3 3 3 9
PO 1 1  - 2
godz. wych. 1 1 1 3
I przed. roz. 1 2 4 7
II przed.roz. - - 3 3
religia(nieobowiąz.) 2 2 2 6
WdŻ (nieobowiąz.) 0,37 0,37 0,37  
Razem godz. tyg. 32 35 30  

 

Plan nauczania dla klas III  A,B,C rocznik 2009 

 

 

Przedmiot Kl.I 2009/10
KL.II 2011/12 Kl.III 2012/13 Razem godzin
j.polski 4 5 5 14
J.angielski 3 3 5 11
j.niemiecki 3 2 - 5
historia 2 2 1 5
WoS 1 1 - 2
WoK 1     1
matematyka 5 5 7 17
fizyka 2 1 1 4
chemia 2 1 - 3
biologia 2 2 - 4
geografia 2 2   4
przedsięb. 1 1 - 2
tech. inf. 1 1 - 2
WF 3 3 3 9
PO 1 1  - 2
godz. wych. 1 1 1 3
I przed. roz. 1 2 4 7
II przed.roz. - - 3 3
religia(nieobowiąz.) 2 2 2 6
WdŻ (nieobowiąz.) 0,37 0,37 0,37  
Razem godz. tyg. 34 34 30  

 

Plan nauczania dla klas III  D rocznik 2009

 

 

Przedmiot Kl.I 2009/10  KL.II 2011/12 Kl.III 2012/13 Razem godzin
j.polski 4 5 5 14
J.angielski 3 3 5 11
j.niemiecki 3 2 - 5
historia 2 2 1 5
WoS 1 1 - 2
WoK 1     1
matematyka 5 5 7 17
fizyka 2 1 1 4
chemia 2 1 - 3
biologia 2 2 - 4
geografia 1 2   3
przedsięb. 1 1 - 2
tech. inf. 1 1 - 2
WF 3 3 3 9
PO 1 1  - 2
godz. wych. 1 1 1 3
I przed. roz. 1 2 4 7
II przed.roz. - - 3 3
religia(nieobowiąz.) 2 2 2 6
WdŻ (nieobowiąz.) 0,37 0,37 0,37  
Razem godz. tyg. 34 34 30  

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )