Zespół Szkół nr 19

we Wrocławiu
 
Menu
Dla gimnazjalistów
Kalendarz szkolny
Rok szkolny 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Korowód Nadziei

Szkolna liga lekkoatletyczna

Zajęcia integracyjne w LO XI

Wrocławski program wspierania uzdolnionych PROMEVERE TALENTA

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia 

XX Dolnośląski Festiwal Nauki 2017

Zawody w boule

Wymagający nauczyciel to lubiany nauczyciel

Nagroda prezydenta Wrocławia

Szkolne otrzęsiny

Przygotowanie do Święta Patrona Szkoły

Święto Patrona

Mistrzostwa Szkoły w Szachach

Wycieczka do huty szkła

Bieg wild run

 Radosna Parada Niepodległości

Konkurs angielski

Mistrzostwa Wrocławia Gimnazjum i Liceum w Szachach

Kampania edukacyjna HIV/AIDS

Obchody Święta Niepodległości 

Charytatywny Bieg Mikołajkowy dla Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

XX Konkurs Plastyczny

Licealiada w siatkówce

Pokaz mundurów 

Uroczystość upamiętniająca ofiary stanu wojennego

Made in Wroclaw 

V Mikołajkowy Turniej w Bule

Kiermasz Wigilijny  

Athletic Sport Winter Cup 2017

 Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Lekkiej Atletyce

Polonez dla Fredry

Zawody w tenisie stołowym 

Onkologika

Nasi uczniowie na UW

Targi edukacyjne

Destination Imagination

Destination Imagination cd

Destination Imagination cd1

Destination Imagination cd2

Ośmiu Wspaniałych

Bieg

Dzień Zdrowia Kobiety

Dni OtwartE Uniwersytetu Medycznego

Biegi przełajowe

Biegi przełajowe2 

Dni poezji śpiewanej

Zajęcia biblioterapeutyczne

VII Wojewódzki Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim

78 rocznica zbrodni katyńskiej

Test coopera

Orzeł Biały

Wiosenny Turniej Szachowy dla Gimnazjalistów

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów

Orzeł Biały Nasza Duma

Goście z Włoch

 

Organizacja nauki w LO nr XI

 

Od roku szkolnego 2009/2010 wszystkie klasy LO są ogólne i realizują taki sam plan nauczania. Wszystkie klasy I uczą się z tych samych podręczników przedmiotów na poziomie podstawowym. Oprócz tego każdy uczeń musi wybrać blok przedmiotów rozszerzonych, który jest obowiązkowy, a w ramach którego zajęcia realizowane są w grupach międzyoddziałowych.

 

I. PODZIAŁ NA KLASY:

 1. Dla wszystkich klas I tworzona jest jedna lista rekrutacyjna, bez podziału na klasy.

 2. W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego uczniowie klas I piszą test kompetencyjny z języka angielskiego, na podstawie którego zostają podzieleni na klasy. O przeniesieniu ucznia do innej klasy lub grupy decydują wyłącznie nauczyciele języka angielskiego.

 

II. JĘZYKI OBCE:

 1. Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

 2. Język angielski jest kontynuacją, język niemiecki natomiast nauczany jest od podstaw.

 3. Może być też utworzona grupa kontynuująca naukę języka niemieckiego, jeżeli po zakończeniu rekrutacji zbierze się grupa minimum 15 uczniów, deklarujących chęć kontynuowania nauki tego języka.

 4. Pierwszy język nauczany jest przez 3 lata w wymiarze: 3, 3 i 5 godzin tyg. w każdym roku nauki; drugi język: 3 i 2 godz. tyg. tylko w I i II klasie. W klasie III jest już tylko język zdawany na maturze jako przedmiot obowiązkowy.

 5. W klasie III nauka języka obcego może się odbywać w formie zajęć międzyoddziałowych.

 

III. BLOK PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH:

 1. Uczeń przyjęty do LO nr XI deklaruje na piśmie wybór jednego z następujących bloków przedmiotów rozszerzonych:

 • Matematyczny (matematyka + fizyka lub chemia)

 • Przyrodniczy (biologia + chemia lub fizyka)

 • Humanistyczny (historia + język polski lub WoS)

 • Geograficzno-ekonomiczny (geografia + WoS)

 1. Wybór bloku jest obligatoryjny, a oceny z niego mają wpływ na promocję ucznia.

 2. Zajęcia w ramach bloków odbywają się w grupach międzyoddziałowych, liczących ok. 20 osób (nie mniej jednak niż 12)

 3. Pierwszy przedmiot z bloku realizowany jest w wymiarze: 1, 2 i 4 godziny tyg. odp. w kl.I, II i III, drugi przedmiot w wymiarze 3 godz. tyg. w klasie III.

 4. Jeżeli tworzone są więcej niż jedna grupa zajęć międzyoddziałowych, o przydziale do grupy decydują nauczyciele przedmiotu. Mają oni prawo podzielić uczniów według możliwości realizowania przez nich bardziej lub mniej zaawansowanego programu nauczania.

 5. Ewentualna zmiana wybranego bloku jest możliwa tylko na zasadach określonych w Statucie ZS nr 19.

   

  Uwaga.

  Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 organizacja nauki ulegnie zmianie (wynikającej z reformy oświaty)

   

   

Plan nauczania I klas ogólnych rocznik 2011

 

Przedmiot Kl.I 2011/12  KL.II 2012/13 Kl.III 2013/14 Razem godzin
j.polski 4 5 5 14
J.angielski 3 4 5 12
j.niemiecki 3 2 - 5
historia 2 2 1 5
WoS 1 1 - 2
WoK - 1 - 1
matematyka 3 5 5 13
fizyka 1 1 1 3
chemia 2 2 - 4
biologia 2 2 - 4
geografia 1 1 1 3
przedsięb. 2 - - 2
tech. inf. 1 1 - 2
WF 3 3 3 9
PO 1 1  - 2
godz. wych. 1 1 1 3
I przed. roz. 1 2 4 7
II przed.roz. - - 3 3
religia(nieobowiąz.) 2 2 2 6
WdŻ (nieobowiąz.) 0,37 0,37 0,37  
Razem godz. tyg. 33,37 36,37 31,37  

 

Plan nauczania dla klas II  rocznik 2010

 

Przedmiot Kl.I 2010/11  KL.II 2011/12 Kl.III 2012/13 Razem godzin
j.polski 4 4 6 14
J.angielski 3 4 5 12
j.niemiecki 3 2 - 5
historia 2 2 1 5
WoS 1 1 - 2
WoK 1 1   2
matematyka 3 5 5 13
fizyka 1 1 1 3
chemia 2 2 - 4
biologia 2 2 - 4
geografia 1 1 1 3
przedsięb.   2 - 2
tech. inf. 1 1 - 2
WF 3 3 3 9
PO 1 1  - 2
godz. wych. 1 1 1 3
I przed. roz. 1 2 4 7
II przed.roz. - - 3 3
religia(nieobowiąz.) 2 2 2 6
WdŻ (nieobowiąz.) 0,37 0,37 0,37  
Razem godz. tyg. 32 35 30  

 

Plan nauczania dla klas III  A,B,C rocznik 2009 

 

 

Przedmiot Kl.I 2009/10
KL.II 2011/12 Kl.III 2012/13 Razem godzin
j.polski 4 5 5 14
J.angielski 3 3 5 11
j.niemiecki 3 2 - 5
historia 2 2 1 5
WoS 1 1 - 2
WoK 1     1
matematyka 5 5 7 17
fizyka 2 1 1 4
chemia 2 1 - 3
biologia 2 2 - 4
geografia 2 2   4
przedsięb. 1 1 - 2
tech. inf. 1 1 - 2
WF 3 3 3 9
PO 1 1  - 2
godz. wych. 1 1 1 3
I przed. roz. 1 2 4 7
II przed.roz. - - 3 3
religia(nieobowiąz.) 2 2 2 6
WdŻ (nieobowiąz.) 0,37 0,37 0,37  
Razem godz. tyg. 34 34 30  

 

Plan nauczania dla klas III  D rocznik 2009

 

 

Przedmiot Kl.I 2009/10  KL.II 2011/12 Kl.III 2012/13 Razem godzin
j.polski 4 5 5 14
J.angielski 3 3 5 11
j.niemiecki 3 2 - 5
historia 2 2 1 5
WoS 1 1 - 2
WoK 1     1
matematyka 5 5 7 17
fizyka 2 1 1 4
chemia 2 1 - 3
biologia 2 2 - 4
geografia 1 2   3
przedsięb. 1 1 - 2
tech. inf. 1 1 - 2
WF 3 3 3 9
PO 1 1  - 2
godz. wych. 1 1 1 3
I przed. roz. 1 2 4 7
II przed.roz. - - 3 3
religia(nieobowiąz.) 2 2 2 6
WdŻ (nieobowiąz.) 0,37 0,37 0,37  
Razem godz. tyg. 34 34 30  

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )