Zespół Szkół nr 19

we Wrocławiu
 
Menu
Dla gimnazjalistów
Kalendarz szkolny

 

 

O PROJEKCIE

Projekt „Nauka i technologia dla żywności”

Informacje podstawowe:
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

Okres realizacji:
01.07.2014 – 31.10.2015

Partnerstwo dwóch podmiotów:

Cel i zakres projektu:
Celem projektu jest podniesienie do 2015r. jakości nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez wypracowanie i wdrożenie w minimum 9 szkołach interdyscyplinarnych programów nauczania.

 

Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za prowadzenie projektu:

mgr Beata Kuszewska

mgr Jolanta Jaszczak

mgr Urszula Pacura

mgr Urszula Dziekan

 

Zespół uczniów:

IA

Aleksandra Błachnio

Justyna Maciejczyk

IB

Patrycja Czapor

Michał Czarny

Aleksandra Kałuzińska

Urszula Kawalec

Ewelina Ondycz

Weronika Skwarek

Roksana Wypart

Paulina Zaskórska

Nicola Czechowicz

2A

Olga Urban

Łukasz Oleśniewicz

Julianna Wieczorek

2SW

Konrad Jeżak

2B

Beata Chrapczyńska

Mateusz Bieganowski

Roksana Fortuniak

Natalia Mirek

Ada Owczarek

Natalia Tomal

Dagmara Wójcikowska

Wiktoria Świątek

 

PROJEKTY BADAWCZE:

1. CHEMICZNE I SPEKTROSKOPOWE METODY ANALIZY CHOLESTEROLU- ZWIĄZKU O DUŻYM ZNACZENIU BIOLOGICZNYM.

2. MIKROSKOP JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE DO OBSERWACJI DROBNOUSTROJÓW?

3. WODA

4 .BAKTERIE I ICH ROLA W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

5.DWULICOWE GRZYBY,CZYLI DROŻDŻE I PLEŚNIE W ŻYWNOŚCI.

6. SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI JAKO NARZĘDZIE BADAŃ PRODUKTÓW BIOLOGICZNYCH I ŻYWNOŚCIOWYCH.

7. SKUTECZNOŚĆ DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI.

8. CZY WIEMY, CO MOŻE ZROBIĆ ŚWIATŁO?

 

OKRES REALIZACJI 01.09.2015r.- 30.06.2016r.

 

Zespół uczniów: klasa 1A-

Michał Rutkowski, Dominik Zawadzki, Urszula Pogłud, Julia Chwał, Maria Uryga, Hajdaniuk, Klaudia Ochędzan, Dominika Weber, Filip Gawroński, Mateusz Klucznik, Patrycja Kanecka, Michał Konefał,  Natalia Szablewska, Sandra Ścisłowicz, Marwa Dahche, Barbara Buszewska, Kornelia Dubik, Sylwia Walkowska, Karolina Barczyk, Zuzanna Kowalczyk,Natalia Ciechańska

klasa 1S- Nicola Czechowicz, Ewa Motała, Aleksandra Grabowska.

 

1. SZKOLNY PROJEKT BADAWCZY:

"JEŚĆ ZDROWO, SMACZNIE I Z PRZYJEMNOŚCIĄ"

 

 

 

 

 

 2."ZDROWIE I URODA UKRYTE W OWOCACH I WARZYWACH"

 3. ZIELONE, CZERWONE , DLACZEGO?

  4.CZY WIEM -CO PIJĘ?

 

ZAJĘCIA NA UNIWERSYTECIE  PRZYRODNICZYM 2015/16

Zastosowanie różnych technik kulinarnych do sporządzania potraw mącznych-warsztaty

Zasady żywienia młodzieży – współczesne pogląd-wykład

Wykrywanie i identyfikacja syntetycznych barwników w produktach spożywczych-ćwiczenia laboratoryjnene

Wpływ jakości i formy surowca na jakość i wydajność potraw-warsztaty

Oznaczenie wartości energetycznej produktów spożywczych metodą Rozentala- ćwiczenia laboratoryjne

Trawienie i fizjologia – oznaczenie aktywności amylazy ślinowej- ćwiczenia laboratoryjne

Rola przypraw w produkcji potraw.wykład

Diety alternatywne- wykład

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )