Zespół Szkół nr 19

we Wrocławiu
 
Menu
Dla gimnazjalistów
Kalendarz szkolny
Poprawkowy egzamin maturalny 2018

Egzamin poprawkowy z matematyki

21 sierpnia (wtorek)

godzina 9.00

aula

 

Należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty
  • kalkulator prosty
  • linijkę i cyrkiel
  • długopis z czarnym tuszem
Procedury maturalne
opis dokumentutypdata

Procedury maturalne

docx12-04-2018[ Pobierz ]
23 kB

Prezentacja z procedur maturalnych min. instrukcja kodowania arkuszy

pptx12-04-2018[ Pobierz ]
2 905 kB
Harmonogram ustnej matury

W holu głównym, na tablicy naprzeciw wejścia do szkoły, wywieszony został harmonogram egzaminów ustnych. Prosimy uczniów klas III i absolwentów przystępujących do matury ustnej o zapoznanie się z nim.

Uwaga! Po klasyfikacji (26 kwietnia) mogą ulec przesunięciu godziny rozpoczęcia egzaminów ustnych (nie dzień egzaminu, tylko godzina wejścia na salę egzaminacyjną).

Prosimy o ponowne sprawdzenie godziny rozpoczęcia egzaminu najlepiej w przeddzień, albo stawienie się na egzamin odpowiednio wcześniej (przynajmniej o godzinę).

W przypadku jakichkolwiek trudności z dotarciem na egzamin - należy niezwłocznie zawiadomić dyrekcję szkoły.

Odbiór kopii deklaracji dla absolwentów

Prosimy absolwentów

o zgłaszanie się

po odbiór kopii

deklaracji maturalnych

od 15.02.2018

w sekretariacie szkolnym.

Deklaracje maturalne

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego:

  • do 30 września (tzw. deklaracje wstępne) składają obecni trzecioklasiści oraz absolwenci przystępujący do matury po raz pierwszy;
  • do 7 lutego (tzw. deklaracje ostateczne) składają wszyscy (tzn. trzecioklasiści i absolwenci)

 

Uwaga absolwenci!

  • Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego dostarczana do szkoły w powyższych terminach musi być wydrukowana, uzupełniona i odręcznie podpisana.
  • Deklaracji nie trzeba składać osobiście - może to zrobić rodzic lub kolega;
  • Należy dokładnie zapoznać się z zasadami wnoszenia opłat za egzamin (na odwrocie deklaracji lub na stronie OKE) - wpłata na konto OKE PRZED złożeniem deklaracji ostatecznej jest warunkiem przystąpienia do matury (o ile egzamin jest powtarzany kilkakrotnie)
Komunikaty CKE dotyczące egzaminu maturalnego 2018
opis dokumentutypdata

Harmonogram egzaminów maturalnych w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym

pdf15-09-2017[ Pobierz ]
588 kB

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE
obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2017/2018

pdf12-12-2017[ Pobierz ]
3 083 kB

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

pdf12-12-2017[ Pobierz ]
1 068 kB

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku

pdf12-12-2017[ Pobierz ]
452 kB
Deklaracja maturalna

Deklaracje maturalne na stronie OKE Wrocław -> kliknij

opis dokumentutypdata

Deklaracja maturalna - edytowalny pdf

pdf28-09-2017[ Pobierz ]
444 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )