Zespół Szkół nr 19

we Wrocławiu
 
Menu
Dla gimnazjalistów
Kalendarz szkolny

Rekrutacja 2018/19

KLASA PSYCHOLOGICZNA

 

 

Klasa psychologiczna z elementami edukacji kulturalnej, daje możliwość dalszego kształcenia się na kierunkach: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna, doradztwo zawodowe, kulturoznawstwo. Nauka w tej klasie umożliwia uczniom zdobywanie podstaw wiedzy o człowieku i grupach społecznych. Kształtuje poczucie własnej wartości i godności, rozwija umiejętności tworzenia właściwych relacji z innymi ludźmi oraz rozbudza wrażliwość na ich potrzeby. Przygotowuje do uczestnictwa      w życiu kulturalnym. 
Klasa jest prowadzona we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu. 
Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość udziału w badaniach, warsztatach, prelekcjach organizowanych przez : Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, Wyższą Szkołę Bankową, Dolnośląska Szkołę Wyższą.

Dodatkowo w tej klasie został  wprowadzony autorski program z języka angielskiego, opracowany przez naszą nauczycielkę Panią Iwonę Jodłowską,  laureatkę Europejskiego Znaku Innowacyjności w Nauczaniu Języków Obcych ELL, trzykrotnej zwyciężczyni projektu eTwinning oraz zdobywczyni I Nagrody w Konkursie European Prizes 2016. Jest ona  autorką projektu „Mirror, mirror”, który został najlepszym europejskim projektem eTwinning 2016r.  Ten program języka angielskiego umożliwia stworzenie naturalnego kontekstu dla komunikacji językowej poprzez stałą, intensywną współpracę z rówieśnikami z krajów europejskich. Planowana jest także wymiana uczniów ze szkołami partnerskimi takimi jak: Francja, Włochy, Hiszpania. Oprócz tego  zastosowanie innowacyjnych metod i technik pracy ( m.in. metoda projektów, metoda Collaborative Problem Solving (CBL) pozwala uczyć krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem multimediów i narzędzi TIK.  Nauka w tej klasie umożliwia  integrację międzyprzedmiotową poprzez zastosowanie metody CLIL – zintegrowane nauczanie językowo- przedmiotowe 

 

 • Sugerowane przedmioty rozszerzone :  język polski,  język angielski
 • Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo lub przyroda
 • Inny przedmiot uzupełniający : psychologia
 • Pierwszy język obcy dla uczniów kontynuujących : język angielski
 • Drugi język obcy : język niemiecki lub język hiszpański do wyboru
 • Identyfikator grupy rekrutacyjnej : 1A


Kryteria rekrutacyjne 

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot:: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot:: biologia
 • Czwarty punktowany przedmiot: j. angielski

 

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej 

 • Wzorowe zachowanie
 • Stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.
 • Wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych

 

Wszystkie klasy będą miały możliwość dobrania trzeciego przedmiotu rozszerzonego od klasy II spośród: chemia, historia, WOS, fizyka, geografia, biologia, j. angielski

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH - 2018
opis dokumentutypdata

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH - 2018

pdf24-05-2018[ Pobierz ]
282 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )