Zespół Szkół nr 19

we Wrocławiu
 
Menu
Dla gimnazjalistów
Kalendarz szkolny

Rekrutacja 2018/19

KLASA GEOGRAFICZNA

 

Wprowadzenie profilu geograficznego daje możliwość uczniom tej klasy uczestnictwa w zajęciach kółka turystycznego. Będzie to świetna okazja, by odkryć na nowo zakątki naszego miasta, ale również odbyć ciekawe i inspirujące wycieczki umożliwiające obcowanie z przyrodą.

Do tego profilu przypisany jest również unijny projekt matematyczno-przyrodniczy Eko-eksperyment. Przedmioty matematyczne połączone będą z edukacją o przedsiębiorczości, przedmioty przyrodnicze z edukacją ekologiczną. Projekt obejmie zajęcia pokazujące jak zyskana wiedza przydaje się w różnych dziedzinach życia codziennego. Ponadto poprzez pokazywanie możliwości, pobudzanie kreatywności i osobistej przedsiębiorczości specjaliści wyposażą młodzież w umiejętności skutecznego wykorzystywania nabytej wiedzy. Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem pokazów eksperymentalnych, symulacyjnych gier zespołowych. Program ma na celu podniesienie efektywności  nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wzrost świadomości ekologicznej i odpowiedzialności społecznej.

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na atrakcyjnych kierunkach studiów oferowanych przez min. Uniwersytet Medyczny, Przyrodniczy, Wrocławski, Politechnikę Wrocławską czy Akademię Wychowania Fizycznego.

 • Sugerowane przedmioty rozszerzone : biologia, geografia
 • Przedmioty uzupełniające : historia i społeczeństwo
 • Pierwszy język obcy dla uczniów kontynuujących : język angielski
 • Drugi język obcy : język niemiecki lub hiszpański do wyboru
 • Identyfikator grupy rekrutacyjnej : 1D,

 

 Kryteria rekrutacyjne 

 • Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
 • Drugi punktowany przedmiot:: matematyka
 • Trzeci punktowany przedmiot:: biologia
 • Czwarty punktowany przedmiot: geografia

  

Inne osiągnięcia ustalone przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej 

 • Wzorowe zachowanie
 • Stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.
 • Wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych

 

Wszystkie klasy będą miały możliwość dobrania trzeciego przedmiotu rozszerzonego od klasy II spośród: chemia, historia, WOS, fizyka, geografia, biologia, j. angielski

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH - 2018
opis dokumentutypdata

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH - 2018

pdf24-05-2018[ Pobierz ]
282 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )